Retningslinjer for databrug

Introduktion

Rejseplanen anvender data, som bruges i beregning og præsentation af rejseplansforslag på Rejseplanens forskellige paltforme - køreplansdata, geodata (placering af stoppesteder, stationer og linjeføring), afvigelsesinformation og realtidsdata. Data leveres af Rejseplanens ejere og tilsluttede selskaber, og Rejseplanen har brugsret til og mulighed for videregivelse af data i det omfang Rejseplanen stadig kan stå inde for kvaliteten af data overfor slutbrugeren.

Derudover trækker Rejseplanen på data fra andre kilder som eks. kortdata fra Geodatastyrelsen, eksterne kortleverandører etc. Disse data har Rejseplanen brugsret til, men kan ikke videregive til tredjepart.


Datatyper

Data, som Rejseplanen har brugsret til omfatter følgende typer (som kommer fra Rejseplanens ejere og tilsluttede selskaber):

• Stoppesteds- og stationsdata (holdepladskoordinater)

• Køreplansinformation

• Realtidsinformation

• Linjeføring (ruteforløb)

Derudover bruger Rejseplanen følgende datatyper fra øvrige datakilder (som vi ikke kan videredistribuere):

• Vej- og stinet (fra GST)

• Lokaliteter (fra GST)

• Adresser (fra OIS)

• Baggrundskort (fra GST)

• Beregningskort (fra PTV)


Retningslinjer for brugen af data

Retningslinjerne for brugen af Rejseplanens data tager udgangspunkt i idéen ”Use it – don’t abuse it!” , hvilket betyder at vi gør data tilgængeligt med en forventning om at du vil bruge data med respekt for både Rejseplanen og de kunder der modtager dit slutprodukt. Det indebærer f.eks. at du ikke ændrer i data så det afviger fra det oprindelige og at du ikke præsenterer data så det kan misfortolkes eller på en måde / i en sammenhæng der er upassende (stødende, racistisk eller på den forkerte side af loven).

Ellers må du gerne bruge data i kommerciel sammenhæng, det vil sige f.eks. lave en mobilapplikation hvor data bruges / vises som du tager betaling for, vise data på et website som er brugerbetalt eller som er reklamefinansieret, eller på anden måde bruge data til at skabe merværdi for dine kunder.

Adgang til Rejseplanens data sker under Creative Commons BY-ND 3.0 licens. Hvis du er i tvivl så kontakt os.

Rejseplanen forbeholder sig ret til at lukke for adgangen til data uden varsel, hvis retningslinjerne ikke er overholdt eller hvis det du har lavet betyder en overbelastning af vores servere etc. Hvis du har en idé til noget der måske kan have denne effekt, så tag kontakt til os, så kan vi diskutere en mulig løsning.

Ellers håber vi at du vil bruge data til nye og spændende løsninger og vi vil meget gerne høre fra dig hvis du har en god idé eller et godt produkt, eller hvis du har spørgsmål til det ovenstående.


Adgang til data

Du kan få adgang til Rejseplanens data på flere måder;

- Stoppestedsdata, stationsdata og planlagte køreplansdata er tilgængelige i GTFS format der kan downloades (læs mere her)

- Rejseplaner er tilgængeligt som rejseinformation der kan hentes gennem et åbent API (læs mere her)

- Afgangsinformation er tilgængeligt som afgangsinformation fra et givent stop / station der kan hentes gennem et åbent API (læs mere her)

Du kan læse mere om hvordan du får adgang til data under for hvert enkelt punkt.

CMS - Content Management System by SiteLoom